• Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Kararı

    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı olan Yeşil Alan Müdürlüğünün tüm personeli ile birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlanması 17.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oy birliğiyle kabul edilmiştir.