• İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

  Genel Bilgiler

  • Yatırım planlarının hazırlanması
  • Geçici ve kesin teminatların takibi ve yazışmaların yapılması
  • İcra takibi ve yazışmaların yürütülmesi
  • Ödenek takibi
  • KİK,İç Denetim ve Strateji Daire Başkanlığı ile koordinasyonun sağlanması
  • Ödeme emirlerinin hazırlanması
  • Personel görevlendirmelerinin yürütülmesi,mesailerinin takibi
  • İç yazışmaların yönetilmesi
  • Birimlerarası koordinasyon
  • Birimin yıllık faaliyet raporlarının  hazırlanması
  • Web sayfası işlemlerinin yürütülmesi
  • Teknik ve idari geziler ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve takibi
  • Ayniyat işlerinin yürütülmesi
  • Arazi tazminatlarının takibi
  • Personel özlük haklarının ve izinlerin takibi ve düzenlenmesi

  Personel

  Tüm Personeller

  Ümit Demirbağ
  umitdemirbag@karatekin.edu.tr
  Bilgisayar İşletmeni
  Murat Harmancı
  muratharmanci@karatekin.edu.tr
  Bilgisayar İşletmeni