• İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

  Genel Bilgiler

  * Yaklaşık maliyet sonrası ve ihale öncesi - sonrası yazışmaları ve hazırlıkları yapmak.

  * Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile ilgili yazışmaları yapmak.

  * Personel ile ilgili evrakları düzenlemek ve bulundurmak.

  * Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek.

  * Tahakkuk işlemlerini yapmak.

  * Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak.

  * Üniversite kampüsü sınırları içinde olup mülkiyetinde olmayan arsaların devir işlemlerini yürütmek.

  * Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.

  * Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.

  Personel

  Tüm Personeller

  Abdulsamed Kaya
  asamedkaya@karatekin.edu.tr
  Bilgisayar İşletmeni
  Ümit Demirbağ
  umitdemirbag@karatekin.edu.tr
  Bilgisayar İşletmeni
  Murat Harmancı
  muratharmanci@karatekin.edu.tr
  Bilgisayar İşletmeni