• Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

  Genel Bilgiler

  A-) Etüt,Proje,İhale Birimi

  • İhtiyaç taleplerinin belirlenmesi
  • Proje ihalesi yapılması
  • Proje keşif artışlarının hazırlanması
  • Projelerin ihtiyaç taleplerini karşıladığının kontrol ve takip edilmesi
  • Proje ihalesinin tamamlanması ve bu süreç tamamlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılması
  • İhalenin sonuçlandırılması

  B-) Yapım ve Uygulama Birimi

  • Yapım işi için sözleşme imzalanması ve yer tesliminin yapılması
  • Yer teslimi yapılmış yapım işinin proje ve teknik şartnamelerine uygun olarak yaptırılması
  • Hakedişlerin,ataşman ve metrajların hazırlanması
  • Yıllık ödenek doğrultusunda,yıllık ve aylık iş programlarının hazırlanması ve takibi
  • İşçi alacakları takibi
  • Geçici kabul,kesin kabul işlemleri
  • Kesin hesapların ve as built projelerin yaptırılarak işin nihayetini gerçekleştirmek

  Personel

  Tüm Personeller

  Onur Saraç
  onursarac@karatekin.edu.tr
  Mühendis
  Ercan Demirhan
  edemirhan@karatekin.edu.tr
  Mühendis
  Fatih Kurt
  fatihkurt@karatekin.edu.tr
  Mühendis
  Gökçen Tuba Erin
  gokcentubaaykac@karatekin.edu.tr
  Mimar
  Hüseyin Koruk
  huseyinkoruk@karatekin.edu.tr
  Mimar
  Adnan Kibar
  adnankibar@karatekin.edu.tr
  Tekniker
  Ferdi Bayazit
  bayazit@karatekin.edu.tr
  Tekniker
  Muhittin Şimşek
  simsekmuhittin@karatekin.edu.tr
  Tekniker
  Mustafa Akdağ
  mustafaakdag@karatekin.edu.tr
  Teknisyen