• Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

  Genel Bilgiler

  *Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.

  * İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.

  * Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.

  * Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.

  * Aylık hakedişleri hazırlamak ve hakediş inceleme birimine vermek.

  * Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.

  * Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.

  * Süre uzatım kararlarını hazırlamak.

  * Keşif artışlarını hazırlamak.

  * Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak.

  * Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması.

  * Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.

  Personel

  Tüm Personeller

  Onur Saraç
  onursarac@karatekin.edu.tr
  Mühendis
  Ercan Demirhan
  edemirhan@karatekin.edu.tr
  Mühendis
  Fatih Kurt
  fatihkurt@karatekin.edu.tr
  Mühendis
  Gökçen Tuba Erin
  gokcentubaaykac@karatekin.edu.tr
  Mimar
  Hüseyin Koruk
  huseyinkoruk@karatekin.edu.tr
  Mimar
  Adnan Kibar
  adnankibar@karatekin.edu.tr
  Tekniker
  Ferdi Bayazit
  bayazit@karatekin.edu.tr
  Tekniker
  Muhittin Şimşek
  simsekmuhittin@karatekin.edu.tr
  Tekniker
  Mustafa Akdağ
  mustafaakdag@karatekin.edu.tr
  Teknisyen