• Yeşil Alan Şube Müdürlüğü

  Genel Bilgiler

  Yeşil Alan Müdürlüğümüz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı olarak sorumlu olduğu bölgelerde;

  2 kişilik Yönetim personelimiz ile birlikte 20 kişilik kamu işçisi ve 9 kişilik TYP katılımcısı personelden oluşan bir ekip ile aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • Düzenlemesi yapılacak yerlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya  hazırlatmak,
  • Yapılacak tüm peyzaj faaliyetlerinin projesine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  • Onaylanmış her türlü peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek,
  • Peyzaj düzenlenmesi yapılmış alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak, revize planlar hazırlayarak yenileşmeyi canlı tutmak,
  • Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan malzeme, araç ve gereçleri tespit ve teminini sağlayarak, peyzaj işçilerinin etkili  koordine ve kontrolü ile kısa bir zamanda  uygulamayı gerçekleştirmek,
  • İş ve işçi güvenliğini esas tutmak ve gerekli tedbirler almak suretiyle tüm peyzaj işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Hizmet Politikamız

  Hizmet Politikamız:

  • Her zaman yeniliklere önem vermek ve kısa zamanda gerçekleştirmek,
  • Yaptığımız işlere, personelimize ve işyerimize herzaman özen göstermek,
  • Her ortam ve şartlarda alternatif çözümler üretmeye gayret göstermek,
  • Vizyonumuz doğrultusunda olabileceğimizin en iyisi olma hususunda azimle çalışmak,
  • Kullandığımız ve takip ettiğimiz bilimsel ve teknolojik alt yapı ve profesyonel çalışma prensiniyle;

  Optimum maliyetlerle, daha verimli bir şekilde çalışarak,  Üniversitemizin tüm personelinin memnuniyetine dayanan, katma değer ve  fark yaratan hizmetlerimize herzaman bir yenisini daha eklemektir.

  Personel

  Tüm Personeller

  Ali Osman Karakuş
  aliosman@karatekin.edu.tr
  Araştırmacı-6191
  Mustafa Sefer
  msefer@karatekin.edu.tr
  Tekniker