İmarethane

Yaptıran Candaroğlu Kasım Bey
Yapım Tarihi H:800- M:1397
Yapan Mimar Mustafa
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe 1) Ey Kerim Kasım Bey ibn-i emir-i İsfendiyar / Rahmet itsün ruhuna her dem cenab-ı kird-gar 2) Mescidin dine, imaratın da insaniyete / Altı yüz yıldan berü hizmetle olmuş ber-karar 3) Oldu daratıyla ecdadın da namın ölmedi / Nasa nef’ itmek gibi alemde bir devlet mi var 4) Tazelensün de bu asar-ı ulüvv-i himmetin / Paydar oldukça insaniyet olsun paydar
Vakfiye 1) Ey Kerim Kasım Bey ibn-i emir-i İsfendiyar / Rahmet itsün ruhuna her dem cenab-ı kird-gar 2) Mescidin dine, imaratın da insaniyete / Altı yüz yıldan berü hizmetle olmuş ber-karar 3) Oldu daratıyla ecdadın da namın ölmedi / Nasa nef’ itmek gibi alemde bir devlet mi var 4) Tazelensün de bu asar-ı ulüvv-i himmetin / Paydar oldukça insaniyet olsun paydar
Genel Tanım Dikdörtgen planlıdır. Duvarlar moloz taş temel üstünde ahşap hatıllı kerpiçtendir. Pencereler ahşap basık kemerlidir. Üstü Marsilya kiremitli kırma çatıyla örtülüdür. Minaresi kuzeydoğu köşededir. Minare kaidesi andezit ve sert kalkerden kare planlıdır. Şişkin küp üstünde tuğladan silindir bir gövdeye sahiptir. Şerefe altında üç sıra kalın kirpi saçağı vardır. Korkuluk ve petek silindir biçimindedir. Kapalı iki katlıdır. Üst katı kadınlar mahfilidir.