Orman Fakültesi

TARİHÇE:

Orman Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve 1996-1997 öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun 79. ek maddesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi kurulmuş ve Fakültemiz, Ankara Üniversitesine bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan üniversiteye bağlanmıştır.

Fakültemiz Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri olmak üzere 3 bölümden oluşmakla birlikte halen Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri faaliyet göstermektedir.

Fakültemiz 600 m² kapalı, 3600 m² açık alandan oluşmaktadır. Açık alanın önemli bir kısmı yeşillendirilmiş, üzerinde oturma grupları oluşturularak öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Bu açık alan üzerinde Fakültemiz araçlarının ihtiyacını karşılamak üzere açık otopark, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerde bulunması amacıyla bir voleybol ve bir de basketbol sahası yapılmıştır. Ana binada 25 bilgisayarlı laboratuvar ve kütüphane ve ders çalışma salonu bulunmaktadır. Ek Bina içerisinde 70 kişi kapasiteli yemekhane ve 60 kişi kapasiteli bir konferans salonu bulunmaktadır.

Orman Fakültesi Web Sitesi için Tıklayınız.

Google Maps Harita Görünümü için Tıklayınız.